Niezbędnik

Regulamin Wake Up and Live – Festiwal Muzyki
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Pole namiotowe – informacje
Baza noclegowa – Sulęcin
Dojazd na festiwal

Regulamin Wake Up and Live – Festiwal Muzyki i sztuki

Obowiązuje wszystkich uczestników Festiwalu

1. Organizatorem Festiwalu jest Sulęciński Ośrodek Kultury.
2. Festiwal jest imprezą niebiletowaną, odbywającą się na terenie ogólnodostępnym w trakcie jej trwania.
3. Namioty mogą być rozstawione tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
4. Na teren Festiwalu:
a) nie wnosimy i nie handlujemy jakimikolwiek narkotykami;
b) nie akceptujemy handlu oraz wnoszenia i posiadania „dopalaczy”;
c) zabrania się okazywania jakichkolwiek objawów agresji i przemocy;
d) nie wnosimy żadnego alkoholu!
5. Sprzedaż piwa odbywa się tylko w miejscach wyznaczonych.
6. Na teren Festiwalu nie wnosimy żadnych opakowań szklanych oraz przedmiotów mogących być zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego.
7. Nie niszczymy oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń, sprzętu,
zabudowań, itp. znajdujących się na terenie Festiwalu. Uczestnicy zostaną pociągnięci do
odpowiedzialności za poniesione szkody.
8. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz przechowywania materiałów pirotechnicznych. Z uwagi na zagrożenie pożarowe zakazuje się palenia tytoniu na obszarach leśnych leżących na terenie
Festiwalu.
9. Nie wchodzimy na scenę oraz na żadne zabudowania techniczne.
10. Nie poruszamy się pojazdami mechanicznymi po terenie w czasie trwania Festiwalu.
11. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz parkowania pojazdów mechanicznych na drogach ewakuacyjnych, drogach przeciwpożarowych oraz wszystkich ciągach komunikacyjnych.

12. Klauzula informacyjna
Zgodnie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, w szczególności na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu :
– na podstawie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą.
– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
na podstawie odrębnej zgody tj. art.t 6 pkt.1 lit. a) w celu:
– marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych
– działań związanych ze statutem SOK
Informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest – Sulęciński Ośrodek Kultury ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin.
2) z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sposób – iod@soksulecin.pl
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz promocji wydarzenia Wake Up and Live – Festiwal Muzyki i sztuki.
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, po tym czasie niezwłocznie usunięte.
5) ma Pan/i prawo do:
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
żądania usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
do przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 Warszawa , w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO
6) Podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych jest dobrowolne.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s 1)

13. Uczestnicy Festiwalu są zobowiązani przestrzegać niniejszego regulaminu.
14. Złamanie zasad regulaminu skutkuje wezwaniem do natychmiastowego opuszczenia Festiwalu lub przekazaniem policji.
15. W przypadku zaistnienia spraw spornych nie regulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel Organizatora.
16. Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie czystości wokół siebie i miejsca noclegu.
Prosimy też o posprzątanie swojego miejsca przed opuszczeniem terenu Festiwalu.

Regulamin do pobrania w wersji PDF:

REGULAMIN WAKE UP 2019 -RODO

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy festiwal jest imprezą biletowaną?

Nie, Wake Up and Live to impreza w 100% bezpłatna. Zarówno koncerty, jak i atrakcje strefy LIVE są za darmo.

Czy na festiwal mają wstęp osoby niepełnoletnie?

W przypadku, gdy Uczestnikiem imprezy jest małoletni w wieku do 15 roku życia, może on uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze za niego pełną odpowiedzialność.

Czy na teren festiwalu można wejść z psem?

Oczywiście, jesteśmy zwierzolubni. Właściciel jednak powinien we własnym zakresie zadbać o bezpieczeństwo swojego pupila.

Czy na terenie festiwalu jest biuro rzeczy znalezionych?

Tak, na terenie festiwalu znajduje się biuro rzeczy znalezionych. O wszystkich wartościowych znalezionych rzeczach będziemy na bieżąco informować na naszym fanpejdżu.

Czy na terenie festiwalu znajduje się parking?

Parking na terenie festiwalu znajduje się na boisku asfaltowym. Jest to jednak miejsce przeznaczone jedynie dla korzystających z pola namiotowego. Parking dla pozostałych uczestników festiwalu znajduje się dwie ulice dalej (około 500m od terenu festiwalu), przy
ul. Bolesława Chrobrego.

Pole namiotowe – informacje

Pole namiotowe festiwalu jest bezpłatne, płatny jest jedynie wstęp pod prysznic. Prysznic będzie funkcjonował w godzinach wyznaczonych przez Organizatora (8:00-10:00 oraz 20:00-22:00). Pole namiotowe znajduje się na starym korcie tenisowym przy SOK,
w zacienionym i przestronnym miejscu. Jest to teren ogrodzony , ale niestrzeżony.

Rejestracja na pole namiotowe: w przypadku  zainteresowania, prosimy o wysłanie maila z następującymi danymi: imię i nazwisko, ilu osobowy jest namiot, ilość osób nocujących, numer rejestracyjny samochodu.

Prosimy o przesyłanie informacji do dnia 30 maja br.

Email: projektysok@gmail.com.

Baza noclegowa – Sulęcin 

Festiwalowiczów, którzy nie skorzystają z oferty pola namiotowego polecamy zlokalizowany najbliżej terenów festiwalowych Zajazd Chrobry  oraz Hotel Hetman. Zachęcamy do skorzystania z strony internetowej Gminy Sulęcin – tam znajduje się pełna baza noclegowa Sulęcina.

Baza noclegowa – Sulęcin

Dojazd na festiwal