Niezbędnik

Regulamin Wake Up and Live – Festiwal Muzyki
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Pole namiotowe – informacje
Baza noclegowa – Sulęcin
Dojazd na festiwal

Regulamin Wake Up and Live – Festiwal Muzyki 

Obowiązuje wszystkich uczestników festiwalu

1. Organizatorem Festiwalu jest Sulęciński Ośrodek Kultury.
2. Festiwal jest imprezą niebiletowaną, odbywającą się na terenie ogólnodostępnym w trakcie jej trwania.
3. W przypadku, gdy Uczestnikiem imprezy jest małoletni w wieku do 15 roku życia, może on uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze za niego pełną odpowiedzialność.
4. Namioty mogą być rozstawione tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
5. Na teren Festiwalu:
a) nie wnosimy i nie handlujemy jakimikolwiek narkotykami;
b) nie akceptujemy handlu oraz wnoszenia i posiadania „dopalaczy”;
c) zabrania się okazywania jakichkolwiek objawów agresji i przemocy;
d) nie wnosimy żadnego alkoholu!
6. Sprzedaż piwa odbywa się tylko w miejscach wyznaczonych.
7. Na teren Festiwalu nie wnosimy żadnych opakowań szklanych oraz przedmiotów mogących być zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego.
8. Nie niszczymy oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń, sprzętu, zabudowań, itp. znajdujących się na terenie Festiwalu. Uczestnicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za poniesione szkody.
9. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz przechowywania materiałów pirotechnicznych. Z uwagi na zagrożenie pożarowe zakazuje się palenia tytoniu na obszarach leśnych leżących na terenie Festiwalu.
10. Nie wchodzimy na scenę oraz na żadne zabudowania techniczne.
11. Nie poruszamy się pojazdami mechanicznymi po terenie w czasie trwania Festiwalu.
12. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz parkowania pojazdów mechanicznych na drogach ewakuacyjnych, drogach przeciwpożarowych oraz wszystkich ciągach komunikacyjnych.
13. Uczestnicy Festiwalu są zobowiązani przestrzegać niniejszego regulaminu.
14. Złamanie zasad regulaminu skutkuje wezwaniem do natychmiastowego opuszczenia Festiwalu lub przekazaniem policji.
15. W przypadku zaistnienia spraw spornych nie regulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel Organizatora.

Ponadto organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie czystości wokół siebie i miejsca noclegu. Prosimy też o posprzątanie swojego miejsca przed opuszczeniem terenu Festiwalu.

Regulamin do pobrania w wersji PDF:
REGULAMIN WAKE UP 2018

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy festiwal jest imprezą biletowaną?

Nie, Wake Up and Live to impreza w 100% bezpłatna. Zarówno koncerty, jak i atrakcje strefy LIVE są za darmo.

Czy na festiwal mają wstęp osoby niepełnoletnie?

W przypadku, gdy Uczestnikiem imprezy jest małoletni w wieku do 15 roku życia, może on uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze za niego pełną odpowiedzialność.

Czy na teren festiwalu można wejść z psem?

Oczywiście, jesteśmy zwierzolubni. Właściciel jednak powinien we własnym zakresie zadbać o bezpieczeństwo swojego pupila.

Czy na terenie festiwalu jest biuro rzeczy znalezionych?

Tak, na terenie festiwalu znajduje się biuro rzeczy znalezionych. O wszystkich wartościowych znalezionych rzeczach będziemy na bieżąco informować na naszym fanpejdżu.

Czy na terenie festiwalu znajduje się parking?

Parking na terenie festiwalu znajduje się na boisku asfaltowym. Jest to jednak miejsce przeznaczone jedynie dla korzystających z pola namiotowego. Parking dla pozostałych uczestników festiwalu znajduje się dwie ulice dalej (około 500m od terenu festiwalu), przy ul. Bolesława Chrobrego.

Pole namiotowe – informacje

Pole namiotowe festiwalu jest bezpłatne, płatny jest jedynie wstęp do toalet. Pole namiotowe znajduje się przy muszli koncertowej, w zacienionym i przestronnym miejscu. Jest to teren niestrzeżony.

Baza noclegowa – Sulęcin 

Festiwalowiczów, którzy nie skorzystają z oferty pola namiotowego polecamy zlokalizowany najbliżej terenów festiwalowych Zajazd Chrobry  oraz Hotel Hetman. Zachęcamy do skorzystania z strony internetowej Gminy Sulęcin – tam znajduje się pełna baza noclegowa Sulęcina.

Baza noclegowa – Sulęcin

Dojazd na festiwal